wpea9cf26a_0f.jpg

       Praktijk voor Gedrag in Beweging   

wp1525a5ba.png
wp7ff3dc00.png

 

 

Met wie werk ik samen?

                                                                  

 

       

Praktijk voor gedrag in beweging | Planetenlaan 37 | 9405 PA | Assen | 06 24135393

Copyright © 2012 Praktijk voor Gedrag in Beweging

wp0a68f1c8.png

Als blijkt dat de problematische ontwikkeling (in de thuissituatie, bij familie, op school, binnen een hulpverleningsinstantie, etc.) om andersoortige of meer specialistische hulp vraagt, dan zal ik u dit aangeven en u tijdens of na mijn begeleiding doorverwijzen naar een hulpverlener met wie ik samenwerk. Het is ook mogelijk om gedurende het traject hulp van buitenaf in te schakelen.

Hieronder treft u de functienamen aan van de zelfstandig gevestigde hulpverleners met wie ik samenwerk. Allen zijn werkzaam in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe:

- Maatschappelijk werker;

- Logopedist;

- Psycholoog;

- Kinder- en jeugdpsychiater;

- Neuropsycholoog;

- Diëtist;

- Dyslexiespecialist;

- Optometrist;

- Fysiotherapeut;

- Drama- en speltherapeut;

- Psycho-motore Therapeut.

 

 

       Welkom        Werkwijze        Doelgroep        Hulpvraag        Hulpaanbod        Contact        Tarieven     

wpf66c0743_0f.jpg
wp33ff2b92.png