wpea9cf26a_0f.jpg

       Praktijk voor Gedrag in Beweging   

wp14c231c2.png
wp7ff3dc00.png

 

 

Wist u dat?

                                                                  

 

       

Praktijk voor gedrag in beweging | Planetenlaan 37 | 9405 PA | Assen | 06 24135393

Copyright © 2012 Praktijk voor Gedrag in Beweging

wp0a68f1c8.png

 

# “... Pubers dezelfde emoties blijken te ervaren als ze denken dat er een beloning aankomt als dat ze daadwerkelijk een beloning krijgen (Crone, 2012)”. Hoe zouden we deze aanname kunnen inzetten bij het opvoeden/bijstaan van jongeren?  

 

# “... kinderen van vier jaar beter een frustrerende situatie kunnen hanteren (zijn minder ‘boos’) als ze vroeg taalvaardig zijn (Journal Child Development, december 2012)”. Wederom een reden om (vroegtijdig) in te zetten op taalontwikkeling.   

 

# “... het aantal kinderrecepten voor methylfenidaat (Ritalin) sinds 2005 is verdubbeld, tot 108.000 in 2011 (NRC, 10 november 2012)". Heeft het westerse kind of de westerse wereld ADHD? Maak tijd voor verveling!     

 

# “... er vele positieve kanten zijn van ADHD (www.youtube.com)!”   

 

# “... met de komst van Passend Onderwijs, de term het ontwikkelingsperspectief  (OPP) zijn intrede doet”.  Achterliggende gedachte: ‘eruit halen wat erin zit’.

 

# “... budgethouders met alleen een indicatie voor begeleiding – individueel en/of in groepsverband – voor minder dan 10 uur per week niet meer kunnen kiezen voor een PGB (PersoonsGebonden Budget). Ze zijn aangewezen op (dure) zorg in natura (www.pgb.nl)”.      

 

Mocht u zelf orthopedagogische wetenswaardigheden hebben mail ze dan!      

  

 

 

 

 

 

 

       Welkom        Werkwijze        Doelgroep        Hulpvraag        Hulpaanbod        Contact        Tarieven     

wpf66c0743_0f.jpg
wpaa2a13c3.png