wpea9cf26a_0f.jpg

       Praktijk voor Gedrag in Beweging   

wp7ff3dc00.png

                                                                  

 

       

Praktijk voor gedrag in beweging | Planetenlaan 37 | 9405 PA | Assen | 06 24135393

Copyright © 2012 Praktijk voor Gedrag in Beweging

wp6ea3016c.png


De vraag om hulp kan direct of indirect zijn. Direct doordat een kind, jongere, ouder/verzorger, leerkracht de vraag uitspreekt of op papier zet. Indirect doordat een kind, jongere, ouder/verzorger, leerkracht bijzonder gedrag laat zien. In het laatste geval moet de orthopedagoog, samen met de betrokkenen achterhalen wat de hulpvraag is.  

Soms ontstaat er in de opvoeding een situatie die niet goed te begrijpen is. De betrokkenen hebben zich dan al vaak te ver laten meetrekken door problemen van zichzelf of de ander. Het is dan prettig een professional naast je te hebben, om je weer uit de moeilijke situatie te halen.  


Voordat beoordeeld kan worden welke hulp noodzakelijk is, moet de hulpvraag bekend zijn. Bij het onderzoeken van de hulpvraag kan ik gebruikmaken van verschillende hulpmiddelen. Hierbij kunt u denken aan: gesprekken, dossieranalyse, observatie, vragenlijsten, tests en proefbegeleiding.       

 

 

  Hulpvraag

wp14e29444.gif
wpe26dde14.gif
wp5fbbc732.gif
wp755f0795.png

       Welkom        Werkwijze        Doelgroep        Hulpvraag        Hulpaanbod        Contact        Tarieven     

wpf66c0743_0f.jpg
wp33ff2b92.png