wpea9cf26a_0f.jpg

       Praktijk voor Gedrag in Beweging   

wpc4c80969.png

                                                                  

 

       

Praktijk voor gedrag in beweging | Planetenlaan 37 | 9405 PA | Assen | 06 24135393

Copyright © 2012 Praktijk voor Gedrag in Beweging

wp6ea3016c.png
Nadat de problematische opvoedingssituatie geanalyseerd is, kan toegewerkt worden naar een hulpplan met doelen en een aanpak.  De praktijk voor Gedrag in Beweging heeft een aantal uitgangspunten als het gaat om het neerzetten van een hulpplan:

> Verandering van gedrag kost veel energie en tijd, van alle betrokkenen;
> Het hogere doel van opvoeden is om kinderen zo veel mogelijk zelfsturend,
   zelfstandig en zelfredzaam te laten worden;
> Elk kind is speciaal en behoeft daarom een uniek plan van aanpak;
> Zet sterke kanten van het kind in om zwakke kanten aan te pakken;
> Waar bemoeienissen zijn van derden (bijv.: jeugdzorg, school, sport,
   etc.), geldt: ‘1 kind, 1 plan, 1 zaakwaarnemer’;
> Het belang van het kind (kwaliteit van het leven) op lange termijn staat
   voorop;
> Waar een wil is, is een weg, maar niet ten koste van het kind;
> 'Tegenstrijdende' kinderen behoeven soms een tegenstrijdige
   aanpak;
> Hulp zo veel mogelijk ter plekke, in plaats van hulp op afstand.Het unieke van PGiB is:

> dat zowel kinderen, jongeren als (professionele) opvoeders, zoals  leerkrachten, er terecht kunnen met uiteenlopende hulpvragen. Daar waar ze niet geholpen worden, krijgen ze een vlotte en heldere verwijzing;
> dat de praktijk niet uitgaat van één vaststaande, allesomvattende behandeltheorie. De praktijk gaat uit van een generalistische benadering: werken vanuit een open vizier;
> dat er wel wordt gewerkt volgens een intensieve en gestructureerde aanpak. Bij de advisering, begeleiding en behandeling wordt gestreefd naar het gebruik van bewezen, succesvolle methoden.
 
wpef033f04.gif

 

 

  Hulpaanbod

wpaa36085d.gif
wp02120446.png

       Welkom        Werkwijze        Doelgroep        Hulpvraag        Hulpaanbod        Contact        Tarieven     

wpf66c0743_0f.jpg
wp33ff2b92.png