wpea9cf26a_0f.jpg

       Praktijk voor Gedrag in Beweging   

wpba31072e.png

                                                                  

 

       

Praktijk voor gedrag in beweging | Planetenlaan 37 | 9405 PA | Assen | 06 24135393

Copyright © 2012 Praktijk voor Gedrag in Beweging

wp6ea3016c.png

Individuele begeleiding:
Bijna alle zorgverzekeraars zullen de kosten van vijf gesprekken vergoeden, met een eigen bijdrage van € 20,- per gesprek. Bij een afname van zes of meer gesprekken is een aanvullende verzekering nodig. Het is raadzaam vooraf contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om te informeren naar de voorwaarden van de behandeling door een Orthopedagoog - Generalist.  

Tarieven
Indien de kosten niet vergoed worden, zal het normale tarief gelden. Een gesprek (intake, consult, advies) kost dan € 85,- en duurt drie kwartier.
Het tarief voor trainingen, ondersteunings- en begeleidingstrajecten is op aanvraag.  
Bij een psychodiagnostisch onderzoek zijn de kosten afhankelijk van het soort onderzoek dat wordt uitgevoerd. Voordat u toestemming geeft voor een onderzoek zullen de kosten hiervan met u besproken worden.

Onderwijs en organisaties:
Scholen en instanties kunnen gebruik-maken van mijn diensten. In dit soort gevallen geldt een tarief van € 126,- per uur. Hierbij is geen rekening gehouden met voorbereidings- en reistijd. Voor voor-bereidingstijd wordt bovenstaand tarief gehanteerd. Reistijd wordt gefactureerd tegen een gehalveerd uurtarief van € 63.-

Afzeggen van afspraken:
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn en uw afspraak moeten verzetten of afzeggen, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren door te geven. Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht. Het afzeggen of verzetten van afspraken kan telefonisch (tijdens kantooruren) of via de mail. Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of wilt verzetten, zal de sessie in rekening gebracht worden.
  

 

 

  Tarieven

wpcc17bc47.gif
wpe47bfa6f.png

       Welkom        Werkwijze        Doelgroep        Hulpvraag        Hulpaanbod        Contact        Tarieven     

wpf66c0743_0f.jpg
wp33ff2b92.png