wp4d115070_0f.jpg

       Praktijk voor Gedrag in Beweging   

wp90be8ef0.png
wp48494360.png

 

 

  Wie ben ik?

                                                                  

 

       

Praktijk voor gedrag in beweging | Planetenlaan 37 | 9405 PA | Assen | 06 24135393

Copyright © 2012 Praktijk voor Gedrag in Beweging | KvK: 56670346

wp0a68f1c8.png

Mijn naam is Roelof Dolfijn. Ik ben geboren op 9 oktober 1976.

Ik woon in Assen samen met mijn vriendin en ons zoontje.

 

Al op jonge leeftijd - ik zal een jaar of vijftien zijn geweest - trok het

lot van het bijzondere kind en de achterliggende opvoedings-

situatie me aan. De aantrekkingskracht en de drang om iets voor

deze groep te betekenen werd versterkt door een aantal stages

die ik in die tijd liep binnen het speciaal onderwijs. Over de jaren

heen is dit gevoel, met het krijgen van meer kennis en ervaring, almaar toegenomen.

 

Als het gaat om mijn opleidingen heb ik het volgend onderwijs genoten: eerst de MAVO, daarna het CIOS (sportbegeleiding), vervolgens de ALO (bewegingsopvoeding), weer later de opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en tot slot de postuniversitaire studie tot Orthopedagoog-Generalist aan dezelfde universiteit.  Gedurende mijn studie- en werktijd heb ik onder meer de volgende cursussen gevolgd: Motorisch Remedial Teaching, Club-Extra, Equip en ‘Ik ben Speciaal’.    

 

In de afgelopen 10 jaar heb ik als orthopedagoog op een school voor moeilijk opvoedbare jongeren 'het klappen van de zweep' leren kennen. De werkervaringen als gymnastiekdocent, Motorisch Remedial Teacher en docent aan de ALO hebben hieraan bijgedragen. De ruime werkervaring op het gebied van signaleren, onderzoeken, begeleiden, behandelen en coachen zorgen ervoor dat ik een probleemsituatie op verschillende wijzen kan bekijken en benaderen. Tot slot heb ik, dankzij mijn brede werkervaring, het hulpverleningsnetwerk in Noord-Nederland goed leren kennen.

   

 

 

       Welkom        Werkwijze        Doelgroep        Hulpvraag        Hulpaanbod        Contact        Tarieven     

wpf66c0743_0f.jpg
wpaa2a13c3.png
wp0f6b68ba_0f.jpg