wpea9cf26a_0f.jpg

       Praktijk voor Gedrag in Beweging   

wp90be8ef0.png
wp7ff3dc00.png

 

 

Wat is mijn werkgebied?

                                                                  

 

       

Praktijk voor gedrag in beweging | Planetenlaan 37 | 9405 PA | Assen | 06 24135393

Copyright © 2012 Praktijk voor Gedrag in Beweging

wp0a68f1c8.png

Wie?

De Praktijk voor Gedrag in Beweging biedt hulp aan kinderen, jongeren, studenten, ouders, verzorgers, hulpverleners, basis- en voortgezetonderwijsscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en hulpverleningsinstanties. Daarnaast is het ook mogelijk om de hulp van PGiB in te zetten binnen een (sport)-vereniging, club of andere vrijetijdssituatie's (reizen, uitvoeren hobby, etc.).

 

Wat?

Het gaat dan om hulp bij opvoedingsproblemen, onderwijsproblemen, leerproblemen, leerhoudingsproblemen, gedragsproblemen en/of omgangsproblemen.    

 

Waar?

In principe bedien ik met mijn praktijk de drie noordelijke provincies. Mochten er hulpaanvragen binnenkomen van buiten deze provincies, dan kan er in overleg gekeken worden naar de mogelijkheden.  

 

Wanneer?

In de meeste gevallen is het nodig dat hulp snel van de grond komt. Ik probeer aan deze wens tegemoet te komen. Soms geef ik hulp met kortdurende trajecten, maar soms zijn er ook trajecten die meer tijd behoeven. Soms is een traject heel intensief, soms is het aantal  contacten ook van een lage frequentie. Dit wordt van geval tot geval bepaald.
 

 

       Welkom        Werkwijze        Doelgroep        Hulpvraag        Hulpaanbod        Contact        Tarieven     

wpf66c0743_0f.jpg
wpaa2a13c3.png